Nośniki reklamowe
4
Gru

W zależności od klasyfikacji danego billboardu

Prawo budowlane traktuje reklamę billboardową jako budowlę, obiekt małej architektury albo jako tablicę i urządzenia reklamowe. Klasyfikacja takiego nośnika będzie mieć wielki wpływ na procedury w zakresie lokalizacji jaką dla niej chcemy wybrać.
Do budowli zaliczymy billboardy trwale związane z gruntem. W takim przypadku, aby można je było wykonać w danej lokalizacji musimy mieć pozwolenie na jej budowę. Brak takiego papieru jest traktowane jako samowola budowlana.
Obiekt małej architektury to obiekt małych rozmiarów do którego zalicza się obiekt architektury ogrodowej oraz obiekt służący utrzymaniu porządku lub codziennej rekreacji. Billboardy mogą być zaliczane do takiego obiektu pod warunkiem, że nie będą pełnić one jedynie funkcji reklamy. Będzie o tym decydować w szczególności cel do jakiego została ona wykorzystana. W takim przypadku należy taką reklamę zgłosić do odpowiednich władz o ile jest to miejsce publiczne, jeśli nie to takie zgłoszenie nie jest wymagane.
Jeśli urządzenia i tablice reklamowe tylko instalujemy w danej lokalizacji i nie budujemy, to wymaga się jedynie zgłoszenia. Jest jednak warunek, taka reklama nie może być wolnostojąca, ani stale związana z gruntem.
Tak więc w zależności od klasyfikacji danego nośnika, jeśli będziemy chcieli ustawić billboard w swoim mieście, będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę, zgłosić taki cel lub nie wszczynać żadnych procedur o ile jest to możliwe. Należy pamiętać, że legalność usytuowania takiej reklamy może być zawsze skontrolowana przez odpowiedni organ do tego powołany.

W zależności od rodzaju budynku

Wieszanie reklam billboardowych na budynkach jest uzależnione od funkcji jaką dany budynek spełnia. Tak więc na budowlach mieszkalnych w myśl rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wydanego w 1999 roku mogą być instalowane takie typu reklamy tylko pod warunkiem nie ograniczania oświetlenia dziennego mieszkańcom. Nawet gdy jakieś pomieszczenie w danym mieszkaniu jest oświetlane z dwóch stron, a billboard zasłania choć jedną stronę to przepis ten będzie również zastosowany. Nic się nie zda nawet zgoda na to wspólnoty mieszkaniowej, zakaz będzie obowiązywał. Billboard będzie w takim przypadku dozwolony tylko na ścianie bez okien lub pomiędzy nimi, ale pod warunkiem, że uzyskamy na to zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Inaczej ma się sprawa z pozostałymi budynkami (hotele, biurowce), do nich nie stosują się żadne rozporządzania i możemy nimi zakrywać dopływ światła do pomieszczeń.
Na budynkach zapisanych do rejestru zabytków, może wisieć billboard ale tylko w przypadku uzyskania dla niego zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kontakt

Jesteś zainteresowany reklamą na Billboardach?
Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

ul. Kośnego 13/2
45-056 Opole


Michał Siebert 694-067-278

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania ofertowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.